Perfect Photography Core Features.

Litteratur om distriktet i- og rundt Vestfold

Det å lære seg nye områder å kjenne gjennom litteratur, er en praktisk og ikke minst koselig måte å tilegne seg ny kunnskap. Det…

Hans Børli – Skogens dikter

Jeg har tidligere skrevet litt om markeringer, og feiringer av 100-årsdagen til Hans Børli. Jeg har hverken tid eller anledning til å dykke for…

Hans Børli – 100-årsmarkering

Jeg tror svært mange nordmenn her et forhold til Hans Børli, ja sikkert mange utenfor våre landegrenser også. Jeg har besøkt hans barndomshjem, på…

Definisjon av litteratur

Jeg har tidligere skrevet litt om hva som skal til for å kunne kategorisere noe som litteratur. Hvor ordet litteratur kommer fra, og hva…

Hva er litteratur

Dette kan nok ofte være et spørsmål, mange av oss kan stille seg. Jeg synes i alle fall ikke at det er lett å…

FOLAGSHUS I VESTFOLD 2

De fire forlagene som tillhører Forlagshuset i Vestfold begynte vi på i forrige artikkel og fortsetter med de her. LIV forlag og Lyst forlag…

FORLAGSHUS I VESTFOLD

Det er fire forskjellige forlag som ligger under Forlagshuset i Vestfold. Lyst forlag, LIV forlag, Forglemmegei forlag og Jubel forlag. Litt om dem kommer…

FORFATTERE I VESTFOLD 2

Vestfold har mange forfattere og vise frem. Mange av dem kommer opprinnelig fra fylket, men det er også en det som har flyttet hit.…

FLERE FORFATTERE I FRA VESTFOLD

Det er ganske mange forfattere som kommer fra Vestfold. Noen av dem er innflyttere, men de fleste har sine barnehjem i fylket. Noen flere…

FORFATTERE I FRA VESTFOLD

Det er mange forfattere som har sin opprinnelse i fra Vestfold, så dette er en kjent kommune i forfatter mijøet. Muligens det er beliggenheten…
Viktigheten av å omfavne flere forskjellige forfattere

Viktigheten av å omfavne flere forskjellige forfattere

Litteratur har tradisjonelt vært delt inn i forskjellige kategorier. Ikke bare basert på emne, men også på hvor seriøs eller ikke man anser verket…
Hvorfor er det så vanskelig å definere hva som er god litteratur?

Hvorfor er det så vanskelig å definere hva som er god litteratur?

Flere ti-tusener av bøker selges, skrives og leses hvert år i Norge. Noen av dem skrevet av norske forfattere, noe oversatt fra andre språk…