Bibliotek typene vi har i Norge

De aller fleste av oss har vel innom et bibliotek en eller annen gang i livet. Kanskje lånt en bok som var det biblioteket originalt ble til for – låne ut bøker til kunder. Men utviklingen har nådd dem også – det ble bøker og blader, plater og kassetter, spill og mer. Men de har også måttet tråkke inn i den digitale verden selvfølgelig dersom de ønsket å være med videre her i verden. Hele verden er jo snart digitalisert!

Bibliotek typene vi har i Norge

Flere varianter

Et bibliotek er ikke bare bygningen man går til for å låne en bok lenger. Eller det har det heller ikke vært noen gang. Det finnes nemlig flere forskjellige typer biblioteker.

Folkebiblioteket

Dette er det vanlige biblioteket vi kjenner. Hver kommune i Norge er pålagt av myndighetene å ha sitt eget bibliotek. I dette biblioteket skal det finnes bøker som er av interesse for alle fagområder i yrkes og skolelivet, og alle aldere fra man kan lese sine første bokstaver i meget ung alder. Kunnskap skal alle bibliotek ha via en ansatt sjef med utdanning for biblioteker.

I tillegg til å låne ut bøker og alle de vanlige tingene man kan låne der, så skal de også drive med opplysningsarbeid og utdanning. De skal også ha en del med kommunens kulturarbeid å gjøre.

Fylkesbibliotek

Over folkebiblioteket er det Fylkesbiblioteket som kommer dersom man skal rangere de i noen form for rekkefølge. Men etter min mening skal også et skolebibliotek snikes inn her og kanskje veldig på linje med et vanlig folkebibliotek. Fylkesbiblioteket har også til oppgave å yte faglig assistanse til skole og folkebibliotekene. De skal også være til støtte for kommunens ansatte i sentrale posisjoner med behov for informasjon.

I de litt mer øde distriktene i landet vårt så er det også noen fylker som har bibliotek buss. Ansvaret for den ligger også hos fylkesbiblioteket. Bokbåt finnes også i vårt langstrakte land.

Skolebibliotek

Et skolebibliotek drives av de forskjellige skolene. Og vi har jo forskjellige skoler i Norge, så dermed er skolebibliotekene egentlig igjen mange forskjellige ting. De skal ha bøker og informasjon som passer til den enkelte skolen. Elever og lærer skal begge finne nyttig litteratur og informasjon på et skolebibliotek.

Skolebibliotek

Fag- og forskningsbibliotek

På nasjonalt plan finnes det også flere biblioteker. Bibliotek finnes for fag og forskning – både offentlig og noe innad i forskjellige institusjoner.  Universitets bibliotek, Høyskole bibliotek, Helsebibliotek, Bibliotek for barn og familievern på nasjonalt plan og selvfølgelig på toppen har vi et Nasjonalt bibliotek. Det er her all informasjon fra hele landet samles og lagres. Norges to Nasjonal bibliotek ligger plassert i Oslo og i Mo i Rana

Den digitale verden bærer mer og mer preg over flere av disse nevnte bibliotek typene. Det gjør jo mange ting mye enklere.

Her kunne jeg sikkert ha skrevet mye mer inngående om flere av disse bibliotek typene, men jeg velger å holde meg på overflaten denne gangen. Det finnes mye info PÅ biblioteket om alt jeg har nevnt her og om de andre typene biblioteker. Og mange av bibliotekene i dag har mye mer å tilby enn bare lesestoff.

Ta deg en tur på biblioteket en av dagene og sjekk ut hva som finnes!

 

Comments are closed.