De litterære sjangrene

I en av de tidligere artiklene nevnte jeg noen typer litterære verk uten å gå mer i dybden og forklare forskjellen mellom dem. Det er viktig å belyse dette for å virkelig forstå hvor rikt litteraturfeltet er, hvor mye det har betydd for menneskeheten opp gjennom og hvor mye det fremdeles har å si. Nå har det skjedd en endring i måten veldig mange leser på, men jeg mener at det er ingenting som kommer i nærheten av å lese bøker. Det å holde i en bok, kjenne på lukten, se skriften, låne den bort eller ha den i bokhyllen hjemme, for så å kunne lese den om igjen, er noe spesielt som ikke er så lett å erstatte med det moderne. Det er fire litterære sjangre: dramatikk, lyrikk, epikk og sakprosa.

Dramatikk

Dette er skuespill som er skrevet for scenefremføring og dermed er innholdet preget mye av dialog mellom de ulike karakterene i verket. Det kan også være monolog som er hovedinnhold i denne formen. To opprinnelige dramaformer er tragedien og komedien som stammer fra antikkens tid, i tillegg til nyere sjangre som farsen, lystspillet, tragikomedien, det realistiske problemdramaet, episk teater og absurd teater.  Noen av de mest berømte dramatiske verkene gjennom tidene er Sofokles Kong Oidipus, Shakespeares Hamlet og Henrik Ibsens Et dukkehjem.

Lyrikk

Lyrikk har opphav i musikken og gir gjerne uttrykk for stemning som kjennetegnes av språklig meningsdannelse. Før i tiden var lyrikken karakterisert av strofeform med rim og rytme, men de siste hundre årene har man gått mer bort fra et slikt oppsett. Her er det ikke nødvendig med en handling eller fortelling.  Forskjellige former for lyrikk er vise, hymne, ode, dityrambe, kantate og elegi. Noen av de mest kjente lyrikere gjennom tidene er Horat og Ovid fra antikken, Petrarca fra middelalderen, Goethe, Schiller, Byron og Keats fra nyere tid. Av norske lyrikere har vi veldig mange store navn som Wergeland, Welhaven, Aasen, Vinje, Bjørnsen og selvsagt Ibsen.

Epikk

Epikk er litteratur som er fortalte i sin struktur og bygget på langt dikt. Utgangspunktet er historiske eller oppdiktede hendelser. Dette er den eldste litterære formen og finnes i de aller fleste kulturer. Ulike typer er det heroiske epos, det mytologiske, det idylliske og det komiske epos. Epikk hører på mange måter fortiden til og det er i stor grad erstattet av romanen, som derimot er prosatekster. De norrøne Edda-kvadene er en del av denne litteraturen. Iliaden og Odysseen er noen av de mest berømte verkene fra denne sjangeren.

Sakprosa

Sakprosa

Selve navnet sier at dette er prosa som omhandler en sak eller et tema og er en sjanger som faller utenom skjønnlitteraturen. Her kan tekstene både være muntlige og skriftlige. To hovedsjangre innenfor sakprosa er litterær og funksjonell sakprosa. Litterær sakprosa gis ut av forlang og noen eksempler er artikler, essay, lærebøker, biografier, selvhjelpslitteratur, fagbøker, vitenskapelige avhandlinger, osv. Funksjonell sakprosa gis ofte ut av institusjoner og kan være alt fra veiskilt, reklameplakater og bruksanvisninger til lover, forskrifter, statsbudsjetter, og lignende. I dag brukes det i tillegg digitale flater til å formidle sakprosa og det er nærmest uendelig med anvendelsesområder for denne type litteratur.

Comments are closed.