Definisjon av litteratur

Jeg har tidligere skrevet litt om hva som skal til for å kunne kategorisere noe som litteratur. Hvor ordet litteratur kommer fra, og hva det egentlig betyr er også noe jeg har satt søkelyset på tidligere. Men det er så klart mye mer, som kan sies om dette enorme store feltet som litteratur tross alt er. Jeg tenker nå å ta fatt i noe av det, og kanskje et litt tilfeldig utvalg og fakta om temaet. Men skal man virkelig dykke ned i litteraturens verden, så krever det mye tid og ikke minst en stor interesse om temaet litteratur.

Henrik Ibsen

Dette er nok en av de aller fremste forfattere Norge har hatt, men sannheten er at han aldri fikk Nobels fredspris i litteratur. For mange er dette ubegripelig, for kvaliteten på det han skrev var jo av ypperste klasse.

Et annet eksempel på en kjent og kjær forfatter som aldri fikk prisen, er August Strindberg. Det som kanskje er litt merkelig er at mange av de som har fått Nobels fredspris, har i ettertid blitt glemt. Det samme kan man ikke si om Ibsen og Strindberg, de er fortsatt mye lest den dag i dag. Dette til tross for at de altså aldri fikk Nobels fredspris.

Hva er litteratur

Dette spørsmålet er forsøkt besvart av meg tidligere, men jeg tar det opp igjen. For jo mer jeg leser om litteratur, jo vanskeligere blir det å besvare dette spørsmålet. Men det som i alle fall er viktig og riktig, er at estetikk er sentralt og viktig i litteraturen. Ordet går igjen i mange tekster om begrepet litteratur, så la oss kalle det for en fellesnevner i denne sammenheng.

Muslimsk filosof

Imam Ja`far al-Sadiq var en kjent muslimsk filosof, han levde 702-765 etter Kristus. Han definerte litteratur på følgende måte:

«Litteratur er det klesplagg som man tar på ved hva man sier eller skriver slik at det synes mer tiltalende» Dette synes jeg var veldig godt sagt, og igjen er vi tilbake til det estetiske.

Men når man først har lest en ting, så dukker det raskt opp noe annet som sår tvil om det man trodde man hadde forstått. Med den muslimske filosofen i bakhodet, kom jeg over den russiske formalisten Roman Jakobson.

Han definerte det på følgende måte

«Organisert vold begått på vanlig samtale» Personlig synes jeg denne definisjonen er litt mer vrien å forstå, men dog er den sagt og skrevet og må tas på det aller største alvor.

Charles Dickens

De som leser mye og som kan kalle seg for godt lesekyndige, vil ikke ha noe problemer med å være enig om at Charles Dickens bøker- er god litteratur. Men samtidig opplever man jo at andre gode bøker, faktisk ikke har en god nok kvalitet til å kunne kalles litteratur. Det har forekommet også fra kjente forfattere, at de ikke oppnår god nok kvalitet i denne sammenheng. Noe vil sikkert si det samme om enkelte av bøkene til Charles Dickens. Så synet på dette med litteratur, er som vi forstår ganske delt og spredt.

Comments are closed.