Eldre gresk litteratur

Gresk litteratur er inndelt i tre perioder: Antikken (–300-tallet e.Kr.), Bysantinsk(300–1100-tallet) og Moderne tid(1100–). Gresk litteratur har vært dominerende i europeisk litteratur helt frem til i dag, og dette er den første betydelige litteraturen i Europa. Gresk språk stammer fra den Indoeuropeiske språkfamilien, og gresk er det språket som har lengst dokumentert historie. Den greske litteraturen som er bevart er skrevet på fønikisk, som stammer fra Jonia i Anatolia.

I den førklassiske tiden var eposene Iliaden og Odysseen av Homer, sentrale. Disse verkene er bygget på en muntlig tradisjon og er datert til ca. 800 f.Kr. eller etter. Også Hesiod var en annen viktig poet i denne perioden, og han skrev verker som: Verker og dager, og Theogonien.

I den klassiske tiden fins sjangre som for eksempel lyrisk poesi, elegier, hyrdediktning, epigrammer og oder. I tillegg kunne man finne dramatiske fremstillinger i komedier, tragedier, historier, filosofisk dialektikk og retoriske avhandlinger. Filosofiske avhandlinger var også noe som oppstod. Viktige poeter i denne tiden var Sapfo og Pindar. Tre viktige forfattere var Sofokles, Evripides og Aiskhylos.

Litteratur innen filosofi ble mer fremtredende, og de viktigste filosofene var Platon, Aristoteles og Sokrates. Hvis man for eksempel ser på Sokrates, så levde han i Athen og var mest opptatt av filosofiske samtaler. Han skrev aldri noe og var opptatt av emner om mennesket og menneskets problemer, i motsetning til naturfilosofene. Sokrates er kjent gjennom sine elever Platon og Aristoteles. Sokrates ble dømt til døden, men levde videre gjennom sine elever.

Eldre gresk litteratur

Alexandria var senter for gresk kultur

I Alexandria i Egypt var det en gresk koloni som fra 300-tallet f.Kr. ble regnet som et senter når det gjaldt gresk kultur. Et av de viktigste bidragene i denne tiden var oversettelsen av Det gamle testamentet til gresk. Under Romersk tid var det flere viktige historikere, deriblant Diodorus Siculus, Timaios, Polybios, Dionysios, Appian, Plutark og Arrianos. I 641 fant den muslimske erobringen av Egypt sted, og mye av den greske litteraturen gikk tapt.

I Bysantisk tid finner man litteratur fra Østromerriket som omhandler bysantinske grekere og østromerske grekere og hvordan de levde. Denne litteraturen hadde fire elementer: gresk, romersk, kristent og orientalsk. I denne perioden skrev man på attisk gresk og også moderne gresk. Etter at senteret for den greske kulturen i Alexandria ble revet, så ble nå Antiochia v/Orontes det nye senteret.

Moderne gresk litteratur beskriver altså den perioden hvor man skrev moderne gresk. Man begynte å bruke en mer «folkelig» gresk ved at talemålet påvirket skriftkulturen mer. Det mest imponerende verket i denne perioden er Erotokritos, som er en romanse skrevet av Vitsentzos Kornaros. Også Korakistika er et dikt å fremheve fra denne perioden, skrevet av Jakovakis Rizos Neroulos. Dette diktet er et eksempel på den greske opplysningstiden og nasjonalismen som var på vei.

En viktig poet fra denne tiden er Konstantinos Petrou Kavafis. I dag skrives den greske litteraturen ved det greske alfabetet, og noen representanter kan være: Kostas Varnalis, Kostis Palamas, Andreas Kalvos, Kiki Dimoula, Andreas Empirikos og Giannis Ritsos.

Comments are closed.