FLERE FORFATTERE I FRA VESTFOLD

Det er ganske mange forfattere som kommer fra Vestfold. Noen av dem er innflyttere, men de fleste har sine barnehjem i fylket. Noen flere av dem skal vi se litt nærmere på nå.

Tom Kristensen

Tom Kristensen er født på Tjøme. Han er en godt kjent kriminal roman forfatter, men han er også finans rådgiver av yrke. Med sin utdannelse innen ingeniør og som siviløkonom hvor da hans arbeid her stort sett vert innen bank og finans.

En kule var tittelen på hans første utgivelse i starten på 2000 tallet som straks ble en suksess for han, hvor han deretter har skrevet ti kriminal romanger til i løpet av en 15 års periode.

Priser for sitt forfatterskap har det også blitt, med Riverton prisen og Vestfolds litteratur pris i henholdsvis 06 og 2010.

Tone Gleditsch Stabell

Tone Gleditsch Stabell har sin opprinnelse i fra Tønsberg, Hun hadde navnet Tone Lie først som igjen ble til Tone Lie Bøttinger som ble det navnet hun brukte da hun startet og skrive bøker under.

Hun har stort sett skrevet barnebøker og lyrikk i sin karriere som forfatter ved  siden av sin utdannelse som lærer ved Høyskolen i Vestfold.

Det har blitt åtte diktsamlinger hun har utgitt, en bildebok og en lærebok samt en ungdomsbok har det også blitt på de 25 årene hun har drevet på så langt.

 

 

 

Margaret Skjelbred

Margaret Skjelbred er i fra Stokke i Vestfold og er utdannet som psykiatrisk sykepleier som har vert hennes yrke i mange år.

Det ble først i starten på 80 tallet at hun debuterte som forfatter med sin først utgivelse som var med diktsamlingen Det er aleine du er. Det har blitt flere diktsamlinger, barnebøker og romaner med tiden, det har også blitt laget barneprogrammer for radio som er basert på hennes barnebøker.

Det ble ikke før i 90 at hun konsentrerte seg om og være forfatter på heltid og  det har blitt seks diktsamlinger, åtte barnebøker og åtte romaner så langt i hennes karriere som forfatter.

Priser har det også blitt på henne for hennes arbeid hele seks stykker så langt.

Trude Marstein

Trude Marstein kommer i fra Tønsberg by, hun er oversetter og forfatter. Hun har sin utdannelse som er innen pedagogikk, litteraturvitenskap og psykologi som hun tok på Universiteteet i Oslo.

Hennes første utgivelse var” Sterk sult, plutselig kvalme” en roman som kom i slutten av 90 tallet, det har blitt fem romaner til, en barnebok og en drama bok samt en essaysamling på de snart 15 årene hun har gitt ut sine verk.

Med seks priser hun har mottatt så langt er hun blitt en forfatter i landet.

 

 

Sidsel Mørck

Sidsel Mørck som er født i Sandefjord og vokste opp der for og så flytte til Oslo og så til Porsgrunn.

Det er dikt, romaner og noveller både for barn og voksene hun utgitt i sin ca 44 års lange karriere som forfatter.

Det har blitt hele 11 diktsamlinger og rundt 25 barnebøker og noveller på de årene.

Priser for sitt arbeid har det også blitt, syv stykker så langt, men det kommer sikkert flere.

Comments are closed.