Hans Børli – Skogens dikter

Jeg har tidligere skrevet litt om markeringer, og feiringer av 100-årsdagen til Hans Børli. Jeg har hverken tid eller anledning til å dykke for dypt ned i historien om Børli, siden det er så mye som kunne vært sagt om dette flotte mennesket. For ikke å snakke om alt han produserte, dette er stoff som vil leve lenge selv om Hans Børli er borte. Stadig nye tonesettinger av hans dikt, viser at interessen for det han skrev fortsatt er der. Nå i jubileumsåret, vil det naturlig nok være ekstra mye fokus på både personen Hans Børli – men også hans verker.

Født 8.desember 1918

Om bare noen få uker, er det nøyaktig 100 år siden Hans Børli ble født. Han ble ikke så gammel, han gikk bort i en alder av 71 år den 26.august 1989 på Skotterud i Eidskog.

Mange inkludert meg selv, kaller Børli for en dikter. Men sannheten er at han faktisk ikke var en dikter, men at han var en god norsk lyriker. Om vi skal være helt korrekte, og det skal man jo være i en slik sammenheng i alle fall.

Lyrikk og lyrisk diktning

Dette er faktisk en av tre hoved sjangere, innen skjønnlitteratur. Andre former for hoved sjangere er drama og epikk. Sistnevnte er kanskje den mest ukjente, i alle fall for meg som ikke er så bevandret i den litterære verden.

Eksempler på lyriske sjangere, er joik og stev som vi kjenner godt fra vår del av verden.

Forfatterskap

I starten av sine produksjoner av diktsamlinger, skrev Hans Børli i det som kalles for en tradisjonalistisk retning. Mer folkelig oversatt, betyr dette at han skrev dikt med vers og rim.

Tømmerhogst og livet i skogen

Jeg har tidligere vært inne på Hans Børlis yrke, han hadde lange og tunge dager i tømmerskogen. Dette var jobben hans, også når han jobbet med sine tekster som forfatter. Det er ikke noen tvil om at mange av hans verker, er hentet nettopp fra dette livet med blodslit og kulde.

Politikk og eksistensielle problemstillinger

Man kunne etter hvert, klart se en dreining i hans måte å skrive på. Det skulle etter hvert handle mer om politikk og klasseskille, Hans Børli var en mann som satte pris på de enkle ting i livet. Men han var også i stand til å reflektere, ja kanskje i langt større grad enn mange av oss andre. Livet, tro og angst, var tema som stadig oftere gikk igjen hos Hans Børli.

Det at mye av hans forfatterskap var inspirert og farget av den skogingen han var – viser en del av titlene hans; Han som valte skogen, Under lomskriket, Det small et skott  og Med øks og lyre.

I skogens rike

Han var som sagt opptatt av det enkle i livet, for Hans Børli var livet i skogen nok. Men han drømte seg også vekk, det viser i stor grad en del av hans verker. «Tømmerkoievise» med den kjente teksten…. Der skulle vi ha vøri Karl, viser at livet i skogen kunne være ensomt også.

Comments are closed.