Historie opptar oss

Jeg har tidligere viet dette med historie litt spalteplass, men jeg synes ikke vi helt skal slippe taket på historie som tema og litteratur. Det viser seg at historie er en type litteratur, som stort sett selger meget godt. Dette gjelder all type historie, men de små lokalhistoriske bøkene selger jevnt over bedre. Men det som kanskje er enda mer gledelig enn salgstallene alene, er at bøkene jevnt over også leses av de som kjøper eller får en slik bok. Jeg skal skrive denne artikkelen på litt generelt grunnlag, og altså ikke linke den opp mot spesielle boktitler eller områder.

Historie opptar oss
Historie opptar oss

Krigshistorie

Jeg har hatt dette tema oppe tidligere også, men tar opp tråden igjen i forhold til siste gang landet vårt var i krig. Jeg vil påstå at det ikke finnes en eneste kommune i Norge, som ikke har noe litteratur om lokalhistorien knyttet til den tyske okkupasjonen. Det er så klart store variasjoner i hva som er å fortelle fra krigens dager, men om det ikke nødvendigvis var de store krigshandlingene all verdens mange steder – så er livet under krigen for innbyggerne viktig å formidle. Jeg har selv bodd en del år i en grensekommune, som naturlig nok hadde en del flyktning- og kurertrafikk gjennom sitt område. Med sin nærhet til både Oslo og Sverige, var nok dette området naturlig nok det desidert mest brukte til denne type aktiviteter.

Historie om levevei

Dette er også noe som opptar folk, og det er kanskje ikke så merkelig. Det å kunne ha en levevei er jo fundamentet i folks liv, uten inntekt er det ikke lett å klare seg – i alle fall ikke om vi ser den del år tilbake i tid hvor de sosiale ytelsene ikke var slik som i dag.

Historie om levevei
Historie om levevei

Det er så klart flere grupper man kan dele inn sysselsettingen i, men om vi ser tilbake til 1800- og til dels 1900-tallet – så fant man de største gruppene innen industri og landbruk. Det var så klart ikke alle som var storbønder eller ledere/eiere innen industrien, men svært mange livnærte seg som småbrukere og fabrikkarbeidere rundt i landet.Dette er også en viktig pilar i et lokalsamfunn, i tidligere tider ble det meste av bebyggelse og virksomheter lagt til kirkesteder/prestegjeld. Det finnes utrolig mye spennende historie på dette området, og ikke minst historien knyttet til gamle kirker som fortsatt er i drift.

Før i tiden var det vanlig med små grendeskoler, men utviklingen og endringen mot større skoler har foregått i etapper i mange mange tiår allerede. En del tidligere grendeskoler er revet, men det finnes også mange eksempler på at byggene er bevart for ettertiden. Noen fungerer i dag som små lokale museum, eller at de har endret bruk til for eksempel boligformål. Det å lese hvordan skoleelevene før i tiden måtte ta seg frem til skolen, er nesten uvirkelig med dagens transport til og fra skole som det offentlige har ansvar for å organisere. En del skoleelever gikk på skolen annen hver uke, rett og slett fordi skoleveien var for lang til å kunne legge ut på hver uke.

Comments are closed.