Hva er litteratur

Dette kan nok ofte være et spørsmål, mange av oss kan stille seg. Jeg synes i alle fall ikke at det er lett å gi noe svar på det, og jeg må innrømme at jeg kanskje ikke er av dem som er mest bevandret i litteraturens verden heller. For meg er litteratur alt som er samlet mellom to permer, altså typiske bøker. Men i dag finnes det jo mye på internett også, la oss se litt hva vi kan finne ut om dette.

Ordet litteratur

Som så mye annet, kommer også dette ordet fra latin. Det betyr skriftlig framstilling, eller bare skrift. Det latinske ordet littera som betyr bokstav, og  er altså opphavet til ordet vi i dag kjenner som litteratur.

Hva er litteratur ?

Man kan si at alle ytringer kan kalles for litteratur, om man skal tolke det i en vid forstand. Det er ikke noe krav til at teksten skal være utgitt på noe forlag, for at man skal kunne kategorisere det som litteratur. Men vi vet jo at den mest kjente litteraturen, ofte er utgitt på et forlag og av den grunn kanskje også er blitt kjent.

Eksempler på forskjellige typer litteratur er: Romaner, dikt, sakprosa, eventyr, vandrehistorier ja til og med manuskripter for TV og film.

Om man velger å se litt mer snevert på dette ordet eller begrepet, er det en samlebetegnelse for både muntlige og skriftlige tekster. Det er visse krav eller kriterier som skal legges til grunn, blant annet det estetiske ved det.

Inndeling av forskjellig type litteratur

Man kan dele inn litteratur på følgende måter: Kategorier for voksne, barn og ungdom, kvinner, etniske grupper osv. Det er altså den type litteratur som henvender seg til en bestemt gruppe mennesker.

Noe litteratur kan også bli gruppert innenfor visse sjangrer, slik som den kjente Aristoteles definerte det i Poetikken.

Det kan være en historisk prosess, eller meningen å bli forstått som det, når det gjelder litteratur og kulturhistorie.

Man kan også tenke seg litteratur målt og vurdert etter verdier, som høy og lav. Mer konkret tenker man da skjønnlitteratur og såkalt kiosklitteratur.

Menneskelig gode

Opp gjennom tidene, har dette med litteratur blitt sett på som et gode for oss mennesker. Dette er både på godt og vondt, for det har til tider vært slik at enkelte ledere, land og regimer har sett på litteratur som noe farlig og skadelig.

Det er ikke noen tvil om at litteraturen har en påvirkningskraft på oss mennesker, det være seg i form av økt kunnskap men også som underholdning. Dette kalles for høyere og lavere plan.

Det har til tider forekommet sensur av visse typer litteratur, dette skjer også i vår tid men kanskje i andre deler av verden enn vår egen.

I et land som Norge, er det full ytringsfrihet og tilgang til det meste som finnes på markedet. Men i enkelte land og regimer er ikke dette en selvfølge, og det i seg selv er jo trist og alvorlig.

Etter dette ble i alle fall jeg noe klokere, og kanskje mer bevisst i mitt neste bokvalg!

Comments are closed.